Bộ giáo trình tiếng Anh Let’s Go

giảm giá sách 5

TÊN SÁCH  HÌNH ẢNH MÔ TẢ
Let’s Go 1A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 1A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go là bộ sách tiếng Anh của NXB Oxford, dành cho lứa tuổi tiểu học. 
Bộ giáo trình này được xây dựng để giúp các em có thể tiếp xúc với môi trường tiếng Anh một cách tự nhiên, việc cung cấp từ vựng thông qua hình ảnh sinh động, đối thoại ngắn gọn, trò chơi tương tác giúp các em tiếp thu tiếng Anh tốt nhất
Let’s Go 1B Fourth edition (StudenT/Work Book) Let’s Go 1B Fourth edition (StudenT/Work Book)
Let’s Go 2A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 2A Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 2B Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 2B Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 3A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 3A Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 4 Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 4 Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 5 Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 5 Fourth edition (Student/Work Book)

Bài Viết Liên Quan