Bộ sách tiếng Anh Family and Friends

giảm giá sách 2

TÊN SÁCH  HÌNH ẢNH MÔ TẢ
Family and Friends 1 (Class Book) Family and Friends 1 (Class Book) Family & Friends là bộ giáo trình dành cho khối Tiểu học của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo.

-Giáo trình thiết kế có tính liên thông dùng ở cho học sinh cấp 2 và cấp 3.

– Giáo trình phát triển đồng đều 4 kỹ năng

– Cung cấp các bài kiểm tra liên quan mẫu kỳ thi Cambridge Young Learners

– Các bài học có tính nhân văn

– Giúp học sinh tiếp thu  nội dung phù hợp

Family and Friends 1 (Work Book) Family and Friends 1 (Work Book)
Family and Friends 2( Class Book) Family and Friends 2( Class Book)
Family and Friends 2 (Work Book) Family and Friends 2 (Work Book)
Family and Friends 3 (Class Book) Family and Friends 3 (Class Book)
Family and Friends 3 (Work Book) Family and Friends 3 (Work Book)
Family and Friends 4 (Class Book) Family and Friends 3 (Work Book)
Family and Friends 4 (Work Book) Family and Friends 4 (Work Book)
Family and Friends 5 (Class Book) Family and Friends 5 (Class Book)
Family and Friends 5 (Work Book) Family and Friends 5 (Work Book)

Bài Viết Liên Quan