Cô Fabienne Troost

Giáo viên đạt nhiều thành tích trong quá trình học và giảng dạy.

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế.

Nhiều năm giảng dạy cho thế hệ học viên tại Việt Nam.

Hài hước, nhiệt tình với công việc.

Bài Viết Liên Quan