Danh sách giáo viên

 • Thầy Luke Hudelson

  Thầy Luke Hudelson

  Đến từ Mỹ. Cử nhân công nghệ mạng và cử nhân khoa học kinh tế. Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại các quốc gia Châu Á . Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL. … Đọc thêm

 • Thầy Joel Samuel

  Thầy Joel Samuel

  Đến từ Vương Quốc Anh. Cử nhân công nghệ thông tin. Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam. Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TEFL. … Đọc thêm

 • Thầy Ciara

  Thầy Ciara

  Đến từ Vương Quốc Anh. Cử nhân kinh doanh và công nghệ. Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL. Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên đại học, nhiều năm dạy Tiếng Anh cho học sinh tại Việt Nam. … Đọc thêm

 • Thầy Alan

  Thầy Alan

  Đến từ Vương Quốc Anh. Cử nhân phát triển thực phẩm quốc tế. Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL. Đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho tại Châu Á, 1 năm dạy Tiếng Anh cho học sinh tại Việt Nam. … Đọc thêm

 • Thầy Luis Rapiola

  Thầy Luis Rapiola

  Đến từ Mỹ. Cử nhân ngôn ngữ. Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL. … Đọc thêm

 • Thầy Luke Herbst

  Thầy Luke Herbst

  Đến từ South Africa. Cử nhân kinh tế và thương mại. Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL cao cấp. … Đọc thêm

 • Trang 4 of 512345