Thầy Dominque Mario Smith

Đã sống ở Châu Á trong 2 năm. Từng giảng dạy tại Bangkok.

Rất nhiệt tình về giảng dạy và tôi mang nhiều năng lượng, cảm hứng vào lớp học.
Chứng chỉ:  TOFL Masters 160 giờ.
Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học.

Bài Viết Liên Quan