Thầy Nick Wael

Đến từ New Zealand.

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

Có chứng chỉ TESOL.

Giảng dạy tiếng Anh cho mọi đối tượng.

Bài Viết Liên Quan