Thầy Ross Gregan

Có chứng chỉ TEFL giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho mọi đối tượng.

Có trách nhiệm với công việc, gần gũi, tạo cảm hứng cho học viên.

 

 

Bài Viết Liên Quan